Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

youknowmebetter
21:07
5356 0f0a 500
Reposted fromrandoom randoom viatbtf tbtf
youknowmebetter
21:06
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
21:03
Też mam takie dni, kiedy nie mam w sobie mocy
I nie jeden raz sam płakałem w nocy
Ostry (via put–in)
youknowmebetter
20:58
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
youknowmebetter
20:57
youknowmebetter
20:57
9543 2f0c
Reposted fromwstawaj wstawaj viaSkydelan Skydelan
youknowmebetter
20:56
7579 69ea 500
Reposted fromundertow undertow viaaisolro aisolro

September 17 2017

youknowmebetter
18:09
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaSkydelan Skydelan
youknowmebetter
18:06
youknowmebetter
18:04
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"

September 15 2017

11:01
7209 2a8d
10:59
2252 c4ed
Reposted fromzi zi viaSkydelan Skydelan
youknowmebetter
10:55
5699 fc5a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
youknowmebetter
10:54
8654 9000
Reposted frometernaljourney eternaljourney

September 02 2017

youknowmebetter
17:56
Gdy wie się, jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia swoich rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza
— Janusz Leon Wiśniewski, Los powtórzony
Reposted fromrol rol viaretro-girl retro-girl

September 01 2017

youknowmebetter
17:40
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaSkydelan Skydelan
youknowmebetter
17:39
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viaSkydelan Skydelan

August 29 2017

youknowmebetter
18:50
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan
youknowmebetter
18:40
"Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE."
— ...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viaSkydelan Skydelan
youknowmebetter
17:49
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl