Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2019

youknowmebetter
12:04
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabitemyneck bitemyneck

February 04 2019

youknowmebetter
12:03
3070 8b7c 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney
youknowmebetter
12:02
6495 5357 500
Taki komplement, to ja rozumiem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabitemyneck bitemyneck
youknowmebetter
12:01
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSkydelan Skydelan
youknowmebetter
12:00
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan

February 15 2018

youknowmebetter
20:47

November 02 2017

youknowmebetter
10:25
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaSkydelan Skydelan
youknowmebetter
10:25
6926 406c
Reposted fromgrubas grubas viamisspandora misspandora
youknowmebetter
10:24
2634 72cc 500
Julian Tuwim

October 18 2017

youknowmebetter
18:44
1219 02a2 500
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
youknowmebetter
18:43
3219 a97c
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaSkydelan Skydelan
18:42
1535 587d 500

September 29 2017

youknowmebetter
10:12

September 22 2017

youknowmebetter
21:07
5356 0f0a 500
Reposted fromrandoom randoom viatbtf tbtf
youknowmebetter
21:06
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
21:03
Też mam takie dni, kiedy nie mam w sobie mocy
I nie jeden raz sam płakałem w nocy
Ostry (via put–in)
youknowmebetter
20:58
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
youknowmebetter
20:57
youknowmebetter
20:57
9543 2f0c
Reposted fromwstawaj wstawaj viaSkydelan Skydelan
youknowmebetter
20:56
7579 69ea 500
Reposted fromundertow undertow viaaisolro aisolro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl